Числа 11-20. Величини

78. Десяток повторення таблиць додавання і віднімання чисел в межах 10. Розв’язування задач(с.84).
79. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання і віднімання чисел в межах 10. Розв’язування задач на збільшення(зменшення) числа на кілька одиниць(с.85).
80. Лічба предметів в межах 20. Десятковий склад чисел другого десятка. Утворення чисел 11-20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого доданка. Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків(с.86).
81. Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел в межах 10. Вимірювання і побудова відрізків(с.87)
82. Дециметр. Лічба в межах 20. Вимірювання довжин відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Розв’язування Числа 11-20. Величини задач(с.88).
83. Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць. Задачі та вправи на закріплення понять «літр», «сантиметр», «дециметр»(с.89).
84. Лічба предметів у межах 20. Побудова відрізка за даною текстовою умовою. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання(с.90).
85. Позначення чисел другого десятка цифрами. Визначення кількості десятків і одиниць у числах. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач( с.91).
86. Письмова нумерація чисел 11-20. Нумераційна таблиця. Задачі на знаходження невідомого доданка. Порівняння числа і виразу(с.92).
87. Письмова нумерація чисел 11-20. Доповнення рівностей. Розв’язування задач. Побудова ламаних ліній(с.93).
88. Письмова нумерація чисел 11-20. Запис чисел під диктовку в нумераційній таблиці. Задачі на знаходження Числа 11-20. Величини невідомого доданка. Порівняння чисел(с.94).
Додавання і віднімання виду 10 + 3, 14 – 4, 15 – 10. Задачі на знаходження остачі. Доповнення рівностей(с.95).
90. Способи читання виразів. Порівняння числа і виразу. Розв’язування задач на застосування дії додавання і віднімання. Вимірювання і запис довжин відрізків(с.96).
91. Лічба в межах 20. Попереднє і наступне числа. Додавання і віднімання виду 14 +1, 17 – 1. Розв’язування задач(с.97).
92. Додавання і віднімання чисел в межах 20 на основі нумерації. Складання і обчислення виразів за текстовою умовою (математичний диктант). Розв’язування прикладів і задач. Порівняння виразу та числа(с.98).
93. Вправи на додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка. Складання рівностей за малюнками і схемами(с Числа 11-20. Величини.99).
94. Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння нумерації чисел другого десятка, на додавання й віднімання в межа 20. Складання рівностей за малюнками(с.100).
95. Точка. Позначення точок буквами. Позначення відрізків буквами. Складання й розв’язування задач і рівностей(с.101).
96. Розв’язування задач на додавання і віднімання. Способи читання виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків(с.102).
97. Лічба в межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників(с.103).
98. Доповнення чисел до 10. Узагальнення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Розв’язування прикладів і задач(с.104).
99. Розкладання числа на два доданки. Додавання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізків(с.105).
100. Зменшення чисел до 10. Віднімання числа Числа 11-20. Величини частинами. Задачі на різницеве порівняння(с.106).
101. Додавання і віднімання чисел частинами. Лічба в межах 20. Задачі на різницеве порівняння. Залежність різниці від зміни зменшуваного чи від‘ємника(с.107)
documentarantkr.html
documentaraoauz.html
documentaraoifh.html
documentaraoppp.html
documentaraowzx.html
Документ Числа 11-20. Величини